Spreekuur

Spreekuur mogelijkheden

  • E-consult (via MijnGezondheidnet)
  • telefonisch consult
  • beeldbel consult (met uw tablet, beeldscherm of smartphone)
  • bezoek aan de huisarts/poh/assistente
  • visite aan huis door de huisarts/poh

Uw huisarts houdt dagelijks spreekuur. Hiervoor kunt u een afspraak te maken. Dat kan via MijnGezondheidnet 24 uur per dag/7 dagen per week maar u kunt ook de doktersassistente bellen. Zij heeft ook beroepsgeheim.

De doktersassistente stelt u vragen. Zo wordt ingeschat hoe urgent uw vraag is en hoeveel tijd nodig is. De doktersassistente geeft u ook een advies. Er wordt 10-15 minuten tijd gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, met meer personen te komen of heeft u meer vragen, geef dit door aan de assistente. Bent u verhinderd, annuleer tijdig de afspraak, dat kan 24/7 via MijnGezondheidnet. Zo helpt u mee de toegankelijkheid voor u en uw medepatienten zo goed mogelijk te houden. 

Voor kort overleg kunt u een afspraak maken zodat er een telefonisch overleg met de huisarts ingepland wordt. Dit kunt u via E-consult regelen. Door dan al uw vraag te stellen, kunnen we ons voorbereiden. Uiterlijk binnen 2 werkdagen heeft u antwoord en/of wordt u benaderd voor een afspraak. 

Bloeduitslagen

Voor uitslagen kunt u het beste MijnGezondheidnet gebruiken. Zodra de uitslagen bij ons binnenkomen, worden deze na beoordeling, in uw Gezondheidnet gepubliceerd en heeft u ze direct tot uw beschikking. Zo nodig met een advies van de huisarts. Als de uitslagen in uw MijnGezondheidnet staan, ontvangt u een email notificatie.

U heeft geen 'bloedbriefje' meer nodig als u laat bloedprikken. De laboratoria ontvangen van ons de bloedaanvraag digitaal. 

In verband met privacy geven wij geen uitslagen van onderzoek aan de balie mee.