geneeskundige verklaring

Geneeskundige verklaring op verzoek werkgever, school of instantie

Wilt u van uw huisarts een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts, maar ook de andere huisartsen in Rozet, kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden. Waarom mag uw eigen huisarts geen geneeskundige verklaring afgeven

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?

U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben, vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.