Heeft u een klacht of wilt u ons iets laten weten?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met uw hulpverlener bespreekt. Dan kan samen met u geprobeerd worden het op te lossen. Lukt dat niet en heeft uw klacht betrekking op een praktijkhoudend huisarts, een assistente of praktijkondersteuner (POH), dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie Rozet IJssel. 

In onze praktijk werken waarnemend huisartsen als zelfstandig huisarts. Heeft uw klacht betrekking op een waarnemend huisarts, dan gaat dat rechtstreeks naar de betreffende huisarts. Uw klacht wordt doorgestuurd. 

Rozet IJssel ontvangt bij voorkeur uw klacht via onderstaand klachtenformulier. Wilt u de klachtenregeling raadplegen: Huisartsenpraktijk Rozet IJSSEL klachtenregeling 1 juli 2020 (ook tbv website).pdf

Komt u er met Rozet IJssel niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op onderstaand telefoonnummer.

088 - 022 91 90

Als u er vervolgens met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Open skge.nl

Klachtformulier