Uw mening

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen wij proberen het met u op te lossen. In Rozet hebben wij een klachtencommissie en een klachtenregeling.

Wij ontvangen bij voorkeur uw klacht via onderstaand klachtenformulier. Wilt u de klachtenregeling raadplegen: Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Rozet januari 2017.pdf

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op onderstaand telefoonnummer.

088 - 022 91 90

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Open skge.nl

 

Klachtformulier