Hoe regel ik een rijbewijskeuring? 

Uw eigen huisarts keurt niet voor uw rijbewijs. Voor patiënten van Rozet hebben wij een aparte arts. Neemt u telefonisch contact op met de assisitente voor het maken van een afspraak. Keuringen voor het groot rijbewijs/vrachtauto worden niet door huisartsen gedaan. Hiervoor kunt u bij gespecialiseerde (bedrijfs-)artsen of arbodiensten terecht.

Uw eigen huisarts mag geen verklaringen afgeven en geen medische gezondheidskeuringen verrichten voor b.v. verzekeringen

In de regel mogen wij als huisartsen géén medische verklaringen afgeven. Zoals bijvoorbeeld voor (sport)school, zwemles, het om medische redenen annuleren van een reis of andere activiteiten. Helaas vragen verzekeringen u soms wel om een doktersverklaring.

U kunt uw reisverzekering, de school, de cursus, de vereniging, etc. wijzen op de Gedragsregels van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, KNMG). Die kunt u gebruiken wanneer men u om zo'n doktersverklaring vraagt.

Voor informatie over het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen (bijvoorbeeld ook een urgentieverklaring) kunt u terecht bij Verwijswijzer Arnhem eo