Sociaal loket gemeente en huisarts?

Zorg in de buurt. De huisarts en de gemeente willen u zoveel als mogelijk zorg dichtbij bieden. Wist u dat de gemeente veel voor u in zorg kan doen? Dat die zorg soms beter passend is dan bij de huisarts? Zorg op de juiste plaats is voor iedereen prettig. Zo wordt u sneller geholpen.

Gemeente, huisartsen en zorgaanbieders trekken samen op om de zorg en ondersteuning voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Juist nu in deze periode!

Blijf niet zitten met vragen en wacht ook vooral niet te lang!

Voor vragen over zorg en welzijn of bij financiële problemen kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente.

De medewerkers van het Sociaal Loket vindt u in het Gemeentehuis, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort. Op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Oncologie Netwerk Westervoort

Het oncologie Netwerk Westervoort bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijnszorg in Westervoort en omstreken.

Het doel is dat mensen die te maken hebben met kanker makkelijk de hulpverleners kunnen vinden die ze nodig hebben en dat hulpverleners onderling elkaar ook makkelijk kunnen vinden.

De missie is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met en na kanker en hun naasten door kwalitatief goede zorg en ondersteuning, dichtbij huis.

Deze zorg is laagdrempelig, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften en goed vindbaar voor de mensen. De zorgverleners in het oncologie netwerk kennen en versterken elkaar, zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt tijdens alle fasen van het ziekteproces.

Meer informatie kunt u vinden op de website Oncologie Netwerk Westervoort