• Nee, als er geen wijzigingen zijn, kunt u uw herhaalrecept gemakkelijk aanvragen via MijnGezondheidnet

   Sommige medicatie kan niet 'zomaar' herhaald worden. Het gaat dan meestal om sterke slaap -of kalmerende middelen. Is dat bij uw recept het geval, dan kunt u deze ook via MijnGezondheidnet niet selecteren. U kunt dan een E-bericht/medische vraag stellen of de praktijk bellen. Belt u voor deze zaken niet in de ochtend, dan is het druk.

   Uw recept wordt altijd door de huisarts en de apotheek gecontroleerd. Houdt u altijd rekening met een periode van 2 dagen voordat u een nieuw medicijn geleverd krijgt door de apotheek.

   U kunt het u zelf gemakkelijk maken door de herhaalservice van de apotheek te benutten. Bij de apotheek kunt u zich voor herhaalservice aanmelden. Sommige medicatie kan niet via de herhaalservice. Het gaat dan meestal om sterke slaap middelen of kalmerende middelen.

  • Alleen als er een verandering in uw gezondheidstoestand is gekomen, of:

   • als de medicatie niet helpt
   • als u teveel of vervelende bijwerkingen heeft.

   U kunt via uw MijnGezondheidnet een E-bericht/medische vraag sturen naar de huisarts/assistente.

   Is het voor u niet mogelijk digitaal een bericht te sturen, dan kunt u bellen, bij voorkeur aan het eind van de ochtend of in de middag.

   Houdt u altijd rekening met een periode van 2 dagen voordat u een nieuw medicijn geleverd krijgt door de apotheek.

  • Nee, u kunt niet teveel krijgen.

   Ook als uw medicatie veranderd of gestopt wordt door de huisarts, wordt dat direct doorgegeven aan de apotheek en op dat moment verwerkt. U kunt altijd in uw eigen MijnGezondheidnet zien welke en hoeveel medicatie in uw dossier staat.

   Zo kunt u ook zelf meebewaken dat u veilig medicijnen kan gebruiken.

  • Niet altijd.

   Soms heeft de huisarts teveel patienten. Dan is het niet mogelijk u bij die huisarts in te schrijven. 

   Een uitzondering wordt gemaakt voor patienten uit 1 gezin of van 1 adres bij dezelfde huisarts. 

   Bij inschrijven kunt u zien bij welke huisartsen u zich kunt inschrijven en bij welke niet.

  • U kunt hiervoor naar de praktijk komen gedurende openingstijden. Bij voorkeur aan het einde van de ochtend of in de middag.

   U kunt ter plaatse een formulier invullen of al tevoren via onze site. U heeft nodig:

   • uw verzekeringspapieren/pas
   • een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)

   Bovenstaande geldt ook als u uw kinderen mee inschrijft.

  • Nee, in principe niet.

   De huisarts moet de patienten binnen een bepaald tijdsbereik (15 minuten) kunnen bezoeken. Als u te ver weg woont, kan een huisarts in geval van spoed niet op tijd bij u zijn. Het maakt niet uit dat u zelf de 15 minuten geen probleem zou vinden.

   In onze praktijk schrijven we patienten in die in de gemeente Westervoort (komen) wonen of dichtbij de gemeentegrens (waarbij de 15 minuten een criterium is).

  • Ja, dat kan. Wij gaan dan, na uw toestemming, het dossier bij uw oude huisarts opvragen.

   Het duurt meestal ongeveer een week voor wij het dossier hebben.

  • Steeds meer zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de patient. Een prima zaak. Het is echter van groot belang dat de huisarts maar ook de apotheker, die de medicatie bewaakt, op de hoogte is van uw medische gegevens.

   In een spoedeisende situatie kan informatie zelfs levensreddend zijn. In niet-spoedeisende situaties, ook op de Huisartsenpost, kan een totaal overzicht van uw medisch dossier de arts helpen. Uw situatie kan beter beoordeeld worden. Ook wordt dan voorkomen dat een onjuiste of niet passende behandeling ingesteld wordt.

  • Zorgverleners mogen niet zomaar gegevens uitwisselen: ook niet als u op de Huisartsenpost komt. Daarom vragen we uw toestemming: een keer voor de huisarts en een keer voor de apotheek. Zowel de huisarts als de apotheek registreren uw toestemming bij het Landelijk SchakelPunt (LSP).

   U kunt ook aangeven dat u geen toestemming geeft.

   U vindt hier meer informatie en u kunt het ook gelijk regelen.

  • Dagelijks bellen heel veel mensen de praktijk. We doen ons best om alle telefoon zo snel mogelijk op te nemen en af te handelen. Tussen 08.00 en 10.00 uur is de druk op de telefoon erg hoog.

   Heeft u geen dringende vraag of iets wat kan wachten, belt u dan later op de dag.

   U kunt ook uw vraag/bericht via uw MijnGezondheidnet stellen. Binnen maximaal 2 werkdagen krijgt u dan een reactie.

  • Van 08.00 tot 17.00 op maandag tot en met vrijdag.

   Op officiele feestdagen zijn wij gesloten. Voor hele dringende zaken kunt u dan naar de Huisartsenpost.

   De huisartsenzorg in de avonden, nachten en weekenden wordt ook door de Huisartsenpost verzorgd. Alle huisartsen in de regio hebben daar dienst naast hun werk in de eigen praktijk.

  • Uw zorgverzekeraar vergoedt vanuit het basispakket uw bezoek aan de huisarts, assistente of praktijkondersteuner. U betaald geen eigen risico.

   Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die uw huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst.

   Uw eigen risico wordt aangesproken of u moet (bij-)betalen voor:

   • de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
   • het laboratorium - of rontgenonderzoekdat u huisarts voorstelt
   • de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener

   Voor meer informatie ga naar ikregelmijnzorggoed

   Bel voor uw persoonlijke situatie of vragen over uw zorgkosten/factuur uw eigen zorgverzekeraar.

  • Het consult bij uw huisarts wordt door uw zorgverzekeraar betaald

   Als er aanvullend onderzoek bij het laboratorium (Rijnstate/SHO) gedaan moet worden, zoals onderzoek van bloed of urine, dan gaat dat van uw verplicht eigen risico af. U moet dus een deel bijdragen in de kosten. Van uw zorgverzekeraar krijgt u daar een rekening van.

   Soms, om bijvoorbeeld een ontsteking te kunnen achterhalen, kan bij de huisarts ook bloed of urine onderzocht worden. B.v. in een druppel bloed om te zien of antibiotica u gaat helpen. B.v. in urine om te kijken of u een blaasontsteking heeft. Dat is snel, gemakkelijk en goedkoper. 

  • Voor mensen met Diabetes, COPD, astma en hart-en vaatziekten wordt begeleiding en behandeling omvat in een Zorgprogramma.

   Een zorgprogramma is door deskundigen samengesteld. Doel is dat de chronische ziekte zo min mogelijk uw functioneren belemmert en uw gezondheid verbetert.

   Het zorgprogramma wordt door de praktijkondersteuner en huisarts uitgevoerd,

   De zorgverzekeraars vergoeden het zorgprogramma, uitgezonderd laboratorium kosten en doorverwijzingen naar zorgprofessionals die niet in het programma zijn opgenomen.

   U bent niet verplicht om deel te nemen. Wilt u niet of niet meer deelnemen? Dat kunt u  kenbaar maken bij uw praktijkondersteuner/huisarts.