inzage in mijn medisch dossier

Inzage in uw dossier kan via uw MijnGezondheid.net

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.

Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG.

KNMG

U kunt uw eigen dossier online inzien via MijnGezondheid.net. Als patiënt van Rozet krijgt u deze voorziening gratis aangeboden.

MijnGezondheid.net